top of page

Organizacja non-profit, której misją jest pomoc mieszkańcom Charkowa oraz mieszkańcom regionu charkowskiego dotkniętych agresją militarną. Staramy się zapewnić ofiarom wszystko, czego potrzebują – lekarstwa, żywność, żywność dla niemowląt, ubrania itp.

W Charkowskim Związku Ochotników pracuje ponad 800 wolontariuszy. Wielu z nich ma ponad 10-letnie międzynarodowe doświadczenie zawodowe.

Codziennie przyjmujemy i przetwarzamy ponad 1000 zamówień.

Pomoc humanitarna płynie z Zachodniej Ukrainy i Polski.

W Organizacji Charytatywnej „Fundusz Charytatywny „Charkowski Związek Wolontariuszy” dla wolontariuszy, organizacji publicznych i charytatywnych, funduszy międzynarodowych, dla przedsiębiorców, biznesmenów, organizacji komercyjnych, dla obywateli, osób fizycznych, ludności, dla wolontariuszy zagranicznych lub osób spośród cudzoziemców w Charkowski Związek Ochotniczy zapewnia następujące warunki i możliwości:

Dla wolontariuszy Charkowskiego Związku Ochotniczego:

 • możliwość oficjalnego niesienia pomocy Obrońcom, ludności potrzebującej w czasie stanu wojennego na Ukrainie;

 • wydawanie tablic rejestracyjnych wolontariuszy ze zdjęciem wolontariusza, naklejek na samochody;

 • uzyskanie informacji o dostępnych towarach humanitarnych w magazynie Charkowskiego Związku Ochotników i możliwości przekazania ich potrzebującym;

 • udział w konwojach humanitarnych i udzielanie pomocy charytatywnej inicjowanej przez Charkowski Związek Ochotników;

 • udział w jarmarkach i innych wydarzeniach charytatywnych Charkowskiego Związku Ochotników;

 • możliwość wykorzystania samochodów ciężarowych Fundacji do przyjmowania, dostarczania lub transportu pomocy charytatywnej;

 • możliwość otrzymania paliwa na potrzeby niesienia pomocy potrzebującym na życzenie w SVH;

 • możliwość inicjowania apeli Charkowskiego Związku Ochotników do innych organizacji o pomoc charytatywną;

 • możliwość bycia upoważnionym przedstawicielem Charkowskiego Związku Ochotników podczas otrzymywania pomocy;

 • możliwość dostarczenia pomocy humanitarnej z zagranicy;

 • możliwość skorzystania z dobrodziejstw Nowej Poczty dla Charkowskiego Związku Ochotników w zakresie bezpłatnej dostawy dóbr charytatywnych;

 • możliwość corocznego bezpłatnego badania profilaktycznego.

 • możliwość rozpoczęcia rejestracji podziękowań dla firm i osób promujących i pomagających w działalności wolontariackiej;

 • możliwość otrzymania odszkodowania za naprawę samochodu biorącego udział w dostarczeniu pomocy przez SVH;

 • możliwość zaprezentowania swojej działalności i wyrażenia wdzięczności za pomoc na oficjalnych kanałach i portalach społecznościowych Charkowskiego Związku Ochotników;

 • mają prawo uczestniczyć w projektach Związku Ochotników Charkowa;

 • mają pierwszeństwo do zawarcia memorandum o partnerskiej współpracy z Charkowskim Związkiem Ochotników, w przypadku utworzenia i zorganizowania własnej organizacji charytatywnej lub publicznej;

 • mają prawo rekomendować kandydatów na wolontariuszy SVH;

 • mieć prawo rekomendowania funduszy i organizacji do współpracy z Charkowskim Związkiem Ochotników oraz zawierania porozumień o współpracy;

 • mają prawo polecać cudzoziemcom chcącym pomóc Ukraińcom udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie na terenie Charkowa i obwodu charkowskiego;

 • mają prawo rekomendować do współpracy przedstawicieli mediów krajowych i międzynarodowych.

Dla fundacji, organizacji publicznych i charytatywnych:

 • możliwość przekazania środków do SVH w dowolnej walucie w celu wykorzystania na cele charytatywne według własnego uznania lub w określonym celu;

 • możliwość przekazania do Charkowskiego Związku Ochotników zgodnie z aktem przyjęcia i przekazania przysługującego Państwu ładunku charytatywnego;

 • otrzymywanie raportów foto-wideo z dystrybucji lub dostarczenia osobom potrzebującym pomocy z logo lub nazwą Twojej organizacji, która udzieliła pomocy;

 • możliwość dystrybucji pomocy przez naszych wolontariuszy według Waszych list i w Waszym imieniu;

 • pomóc Państwu samochodami ciężarowymi Charkowskiego Związku Ochotniczego - do 3 ton, 5 ton, 10 ton, 20 ton w celu dostarczenia i transportu ładunków charytatywnych w obwodzie charkowskim;

 • rzetelna informacja o rzeczywistych potrzebach Charkowa i obwodu charkowskiego;

 • towarzyszymy Waszym wolontariuszom lub konwojom humanitarnym po Charkowie i obwodzie charkowskim do ostatecznych odbiorców pomocy (szpitale, polikliniki, ratownicy, gminy, administracja, instytucje oświatowe itp.);

 • przeprowadzamy dla Państwa wycieczki inspekcyjne i zapoznawcze z możliwością zapoznania się z rzeczywistymi konsekwencjami wojny w obwodzie charkowskim, zapoznania się ze zbiorami muzealnymi będącymi świadectwami wojennych i trofeowych osiągnięć obrońców Ukrainy;

 • Dziękujemy za współpracę i pomoc, pamiątki po Charkowskim Związku Ochotniczym, pamiątki wojskowe;

 • pomoc w zakresie logistyki i tymczasowego zakwaterowania na terenie Charkowa i obwodu charkowskiego;

 • zawieramy memoranda o współpracy.

 

Dla przedsiębiorców, biznesmenów, organizacji komercyjnych:

 • możliwość reklamowania swojej marki, organizacji i produktu poprzez działalność charytatywną:

 • udzielanie wsparcia finansowego na konto Charkowskiego Związku Ochotników zgodnie z umową lub bezpośrednio według szczegółów (link do strony ze szczegółami);

 • Przekazanie swoich produktów (towarów, usług) w ramach darowizny na cele charytatywne w celu przekazania potrzebującym w Charkowie i obwodzie charkowskim;

 • możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych dzięki wydatkom na cele charytatywne;

 • przekazanie towarów o ograniczonym terminie przydatności na cele charytatywne. Zdarza się, że produkty nie będą miały czasu na sprzedaż przed upływem terminu ważności lub organizacja sprzedaży nie jest ekonomicznie wykonalna, wówczas lepiej przekazać je na cele charytatywne i zaoszczędzić na podatkach;

 • raportujemy wydatkowanie środków od osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji, które je przekazały;

 • przekazujemy Twoje produkty otrzymane w ramach darowizny na cele charytatywne, po uzgodnieniu z Tobą, jednostkom wojskowym, ludności, szpitalom, dzieciom, osobom niepełnosprawnym itp.;

 • raportujemy za pomocą materiałów foto-video, dokumentów księgowych, o przekazaniu pomocy od Ciebie lub na Twój koszt potrzebującym, wskazując Twoją markę i nazwę przedsiębiorstwa.

 

 

Dla obywateli, jednostek, ludności:

 • możliwość pomocy wojsku, wzięcia udziału w akcji charytatywnej poprzez przekazanie datków na konto Charkowskiego Związku Ochotników pod linkiem https://send.monobank.ua/jar/5xDX9ZzUBf

 • możliwość przekazania odzieży, sprzętu AGD (lodówki, pralki, czajniki, kuchenki mikrofalowe, suszarki do włosów, żelazka, latarnie, telewizory...), naczyń, mebli, materiałów budowlanych, środków higieny...;

 • możliwość zamówienia przyjazdu wolontariuszy ciężarówką w celu wywozu maszyn, mebli, sprzętu i materiałów budowlanych przekazanych na cele charytatywne;

 • możliwość otrzymania osobistych podziękowań za aktywne wspieranie wolontariatu i działalności charytatywnej w obwodzie charkowskim;

 • możliwość poproszenia o podanie swojego imienia i nazwiska w tekście pod fotorelacją wideo z przekazania pomocy charytatywnej Charkowskiemu Związkowi Ochotników, Obrońcy, Ratownicy....

Dla wolontariuszy zagranicznych lub osób spośród cudzoziemców chcących wziąć udział w działalności charytatywnej na Ukrainie, w Charkowie i obwodzie charkowskim:

 • możliwość oficjalnej rejestracji działalności wolontariackiej dla obcokrajowców zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;

 • zapewnienie możliwości aktywnego udziału w wydarzeniach wolontariackich i charytatywnych na terenie Charkowa i obwodu charkowskiego na rzecz narodu ukraińskiego;

 • pomoc w tymczasowym zakwaterowaniu i zakwaterowaniu na okres współpracy z wolontariuszami Charkowskiego Związku Ochotników;

 • wyrażenie zgody na możliwość importu pomocy humanitarnej na Ukrainę w celu jej dystrybucji za pośrednictwem Charkowskiego Związku Ochotniczego.

Dla dziennikarzy:

 • Organizacja ciekawych historii, wycieczek, wywiadów;

 • eskortować w niebezpiecznych kierunkach (za okazaniem odpowiednich dokumentów zezwalających);

 • prowadzenie wycieczek;

 • pomoc w tymczasowym zakwaterowaniu na czas podróży służbowej;

 • możliwość zapoznania się z archiwum wideo Charkowskiego Związku Ochotniczego z początku wojny.

List z podziękowaniami od burmistrza Charkowa
Terekhov Igor Aleksandrowicz

Отримали подяку від Харківського міського голови Ігоря Терехова!

Pracę relacjonowali korespondenci ze Stanów Zjednoczonych
Fundacja Charytatywna Charkowskiego Związku Wolontariuszy

bottom of page