top of page

Platforma promująca skuteczną działalność charytatywną w obwodzie charkowskim

Naszą misją jest wspieranie jakości i rzetelności interakcji pomiędzy wolontariuszami a organizacjami charytatywnymi, czyli ostatecznymi beneficjentami – odbiorcami pomocy. Wierzymy, że prawdziwa filantropia jest możliwa tylko wtedy, gdy inicjatywy i zasoby zostaną wykorzystane maksymalnie efektywnie.

Charkowski Związek Wolontariuszy stworzył platformę informatyczną, która zapewnia wygodę interakcji pomiędzy wolontariuszami a organizacjami charytatywnymi-partnerami Charkowskiego Związku Ochotników, zapobiega nadużywaniu pomocy oraz podnosi jakość i efektywność działań charytatywnych.

 

Platforma posiada następującą funkcjonalność:

  1. Istnieje rejestr wolontariuszy Charkowskiego Związku Ochotniczego, z możliwością uzyskania z niego wyciągów potwierdzających status wolontariusza (aktywny, nieaktywny, zawieszony, wykluczony). Dlatego każdy wolontariusz Charkowskiego Związku Ochotników potwierdza swoją działalność i przejrzystość fotorelacjami ze swojej działalności, aby otrzymać wyciąg z rejestru. Tym samym aktywny status wolontariusza Charkowskiego Związku Ochotników świadczy o rzetelności wolontariusza i potwierdzonej reputacji jakości raportów z przyjęcia i dostarczenia pomocy.

  2. Rejestr funduszy i organizacji udzielających pomocy SVH jako operatorowi na terenie Charkowa i obwodu charkowskiego, warunki i zasady współpracy z nimi, cechy raportowania, historia komunikacji i perspektywy rozszerzenia współpracy na inne kategorie ludności i obrońców potrzebuje pomocy charytatywnej.

  3. Rejestr placówek służby zdrowia, oświaty, służb ratunkowych, organizacji publicznych, które potrzebują pomocy charytatywnej i otrzymują ją od wolontariuszy Charkowskiego Związku Ochotniczego.

bottom of page