top of page

Nasz projekt

1

Liga Młodych Wolontariuszy (kliknij, aby dowiedzieć się więcej).

3

Pomoc dla poliklinik i szpitali.

4

Pomoc weteranom Ukrainy, ratownikom.

5

Pomoc ludności na terytoriach okupowanych.

6

Sieć węzłów fizycznych.

7

Organizowanie jarmarków charytatywnych z bezpłatną rozrywką i jedzeniem dla dzieci w społecznościach.

8

Prowadzenie działalności wspierającej sport.

9

Wsparcie dla samotnych osób starszych, domy dla osób starszych.

10

Wsparcie ośrodków rehabilitacyjnych i rehabilitacyjnych.

11

Doradztwo prawne dla osób ze statusem IDP, personelu wojskowego i członków jego rodzin, ofiar wojny, rodzin wielodzietnych.

12

Pomoc psychologiczna osobom posiadającym status osób wewnętrznie przesiedlonych, personelowi wojskowemu i członkom ich rodzin, osobom dotkniętym skutkami wojny.

13

Wspieranie schronisk dla zwierząt, pomaganie zwierzętom.

14

Promocja rozwoju przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego obwodu charkowskiego.

bottom of page