top of page

CHARKOWSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY Fundacja Charytatywna: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 11.04.2022

 

KHARKOVA VOLUNTEER ASSOCIATION Charitable Foundation, kod USREOU 44753159, organizacja charytatywna zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy (zwana dalej CHF Volunteers Charitable Foundation) zarządza platformą pozyskiwania funduszy w formie darowizn na cele charytatywne stworzoną dla użytkowników, którzy zamierzają wesprzeć Ukrainę. są dostępne pod linkiem 

https://www.spilkavolonteriv.com/ (dalej – Serwis),

https://instagram.com/spilka_volonteriv?utm_medium=copy_link (dalej – Instagram),

https://www.facebook.com/spilkavolonterivkharkov/ (dalej – Facebook),

t.me/spilka_vol_kharkiv (dalej – kanał Telegram),

ogólnie dalej - Link.

 

Kiedy odwiedzasz powyższe linki, BO BF SVH otrzymuje informacje o Tobie. Niniejsza polityka („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do Ciebie, gdy:

 

Odwiedzasz nasze Linki;

Rejestrujesz się na naszych Linkach, aby otrzymywać informacje o naszej pomocy;

Przekazujesz darowiznę;

przekazałeś nam swoje dane osobowe w inny sposób w celach komunikacyjnych; lub

Kupujesz dowolny produkt na Łączach;

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób BF SVH przetwarza Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób BF SVH chroni Twoje prawa do Twoich danych. BO BF SVH jest administratorem (właścicielem) danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Linków. Korzystanie z Linków podlega również Warunkom korzystania z Linków, które są dostępne pod linkiem: Warunki korzystania z Linków:

 

1. PRZETWARZANIE DANYCH

Sposób, w jaki BO BF SVH przetwarza Twoje dane osobowe, zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z łączy i w jaki sposób wchodzisz z nimi w interakcję. Niektóre informacje są dostarczane bezpośrednio przez Ciebie, podczas gdy inne informacje są przetwarzane przy użyciu zautomatyzowanych technologii.

 

Podstawa prawna przetwarzania: w przypadku korzystania z linków BF SVH przetwarza Twoje dane osobowe, jeżeli 1) BF BF SVH otrzymał Twoją świadomą zgodę na takie przetwarzanie, 2) jeżeli Twoje dane osobowe są wymagane przez BF BF SVH w celu świadczenia usług lub 3 ) w przypadkach, gdy BF SVH ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a ten uzasadniony interes nie przeważa nad Twoim interesem w zakresie ochrony danych lub Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami. W niektórych przypadkach BO SVH może mieć prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych lub będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu formowania, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Rodzaje danych przetwarzanych przez BO BF SVH: BO BF SVH przetwarza następujące rodzaje Twoich danych:

 

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);

Dane techniczne (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, informacje o lokalizacji); oraz

Szczegóły korzystania z Linków (odwiedzane strony, długość pobytu, sposób wizyty, czas wizyty).

Dostęp do Linków: BO BF SVH przetwarza informacje, gdy przekazujesz je bezpośrednio BO BF SVH za pośrednictwem Linku, kiedy dokonujesz darowizny, zamawiasz produkt lub odwiedzasz Link.

 

Uzyskiwanie informacji od stron trzecich: BF SVH może uzyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, w tym z publicznych baz danych lub od stron trzecich, od których BF SVH pozyskała dane i łączyć te dane z informacjami, które BO BF SVH już posiada na Twój temat. Pomaga to BF SVH aktualizować, rozszerzać i analizować zapisy, identyfikować nowych klientów oraz dostarczać informacje o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Jeśli przekażesz BF SVH dane osobowe innych osób lub jeśli inne osoby przekażą BF BF SVH Twoje dane, BO BF SVH wykorzysta te informacje wyłącznie w określonych celach, dla których zostały one przekazane BF BF SVH.

 

Zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania: BF SVH i dostawcy BF SVH również wykorzystują technologie automatycznego przetwarzania informacji do przetwarzania informacji w niektórych sekcjach Łączy. BF SVH wykorzystuje pliki cookie do przechowywania treści i ustawień, które umożliwiają BF SVH przetwarzanie standardowych informacji, które Twoja przeglądarka wysyła do niektórych odwiedzanych stron internetowych, takich jak adres IP, typ i język przeglądarki oraz strona, z której przeszedłeś, a także odwiedzane strony i linki, które klikasz w Witrynie. Dostępność takich informacji technicznych pomaga BF SVH w ulepszaniu Witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii automatycznego przetwarzania informacji stosowanych przez SVH BF, zapoznaj się z polityką plików cookie dostępną po otwarciu Linku.  

 

2. W JAKI SPOSÓB BF SVH WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE

BF SVH wykorzystuje dane osobowe uzyskane i przetworzone z Linków do przetwarzania darowizn, zamawiania towarów lub dostarczania informacji i raportów.

 

Prośby o Linki: BF SVH wykorzystuje informacje uzyskane i przetworzone z Linków, aby odpowiedzieć na prośby odwiedzających. BO SVH nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie dzierżawi, nie handluje ani w żaden inny sposób nie przekazuje danych osobowych odwiedzających Łącza, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności. Kiedy przekazujesz swoje dane osobowe do CB BF lub w inny sposób subskrybujesz otrzymywanie wiadomości e-mail od BF BF, BF BF wykorzysta te informacje, aby wysłać Ci te wiadomości. Osoby fizyczne mogą „zrezygnować” z otrzymywania wiadomości e-mail za pomocą łączy dostępnych w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

 

Przechowywanie danych: w przypadkach, gdy BF BF SVH występuje jako administrator (właściciel) danych, na przykład gdy BF BF SVH wykorzystuje dane osobowe do własnych, niezależnych celów, BF BF SVH będzie przechowywać Twoje dane przez niezbędny okres czasu w celu realizacji celów, dla których dane osobowe były przetwarzane w pierwszej kolejności lub dla których przetwarzanie takie zostało następnie upoważnione i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. TWOJE WNIOSKI O PRZETWARZANIE DANYCH

BO BF SVH potwierdza, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i w razie potrzeby zarządza Twoimi żądaniami. Masz następujące prawa:

 

Możesz zażądać dostępu, poprawienia, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych zebranych podczas korzystania z Łączy.

Możesz poprosić o dodatkowe informacje dotyczące celów przetwarzania Twoich danych osobowych; rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez BF SVH; miejsca pierwszeństwa gromadzenia danych osobowych BF SVH; podmiotom, którym BF SVH udostępnia dane osobowe; i trwałość BO BF SVH  dane osobiste.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zażądać od BF SVH ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo odmówić w dowolnym momencie wiadomości reklamowych wysyłanych do Ciebie przez BF SVH. Możesz to zrobić, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj z subskrypcji” w promocyjnych wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie przez BF SVH, w tym wiadomości o nowościach BF SVH. W przypadkach, w których BF SVH gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej świadomej zgody, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez BF SVC przed jej cofnięciem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie innej niż świadoma zgoda.

Na Twoje żądanie i jeśli jest to technicznie możliwe, BO SVH przekaże Ci kopię Twoich danych osobowych lub przekaże ją bezpośrednio innemu administratorowi (właścicielowi). Masz prawo wnieść skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Aby wysłać zapytanie, wyślij e-mail do BF SVH na adres fond@spilkavolonteriv.com  z dopiskiem „Prośba o dane osobowe” w temacie pisma i podać BU BF SVH pełne informacje dotyczące Twojego wniosku, w tym dane kontaktowe i wszelkie inne dane, które uznasz za istotne. BF SVH odpowie na prośbę o udostępnienie danych w ciągu 30 dni od otrzymania takiej prośby o dane osobowe będące w posiadaniu BF SVH lub jeśli BO BF SVH nie będzie w stanie udostępnić takich danych w określonym terminie - BO BF SVH powiadomi Cię i wyjaśni powód opóźnienia.

Możesz otrzymać inne prawa zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Wymóg weryfikacji tożsamości: Zgodnie z prawem BF SVH ma obowiązek sprawdzić, czy zgłoszone żądanie zostało przesłane przez osobę, której przysługuje ustawowe prawo dostępu do danych. Dlatego przed przekazaniem jakichkolwiek informacji zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą, o dostęp do takich danych, BF SVH może poprosić Cię o przekazanie BF SVH dodatkowych informacji, aby BF SVH mogła potwierdzić Twoją tożsamość i uprawnienia prawne.

 

4. UJAWNIENIE PRAWNE

W niektórych przypadkach BF SVH może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub na żądanie organów ścigania. BF SVH zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z prawem i gdy BF SVH szczerze wierzy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony praw BF SVH i/lub w celu postępowania sądowego, przestrzegania orzeczeń sądowych lub postępowania sądowego wszczętego przeciwko BU BF SVH.

 

5. ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

Masz prawo do zgłaszania skarg dotyczących prywatności do Krajowego Inspektora Ochrony Danych. Na Ukrainie jest to Komisarz Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka, z którym można się skontaktować poprzez e-mail hotline@ombudsman.gov.ua. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w przypadku otrzymania niechcianej wiadomości e-mail wysłanej przez BF SVH lub rzekomo wysłanej przez BF BF, prosimy o bezpośredni kontakt z BF BF pod adresem fond @ spilkavolonteriv .com.

 

6. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

BO SVH SVH regularnie sprawdza Politykę prywatności. Zostaniesz powiadomiony na piśmie o wszelkich aktualizacjach Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 11 kwietnia 2022 r.

bottom of page